Informácie pre koncových užívateľov

1. Identifikačné údaje podniku 
 

Ivan Lorinčík - KIKLOP, Javornícka 15 ,97411 Banská Bystrica

IČO: 41784634

DIC: 1075546758

Tel: 0907 485 507 , @mail: lorincik3@centrum.sk

Bankové spojenie IBAN: SK5111000000002626783448

 

Sasnet s.r.o. ,Javornícka 15 ,97411 Banská Bystrica

IČO: 46073213

DIC: 2023220551

Tel: 0907 485 507 @mail: info@sasnet.sk

Bankové spojenie IBAN: SK5011000000002928852912

 
2. Rozsah ponúkaných služieb
 
Spoločnosť Ivan Lorinčík - KIKLOP a sasnet s.r.o. poskytuje nasledovné elektronické komunikačné služby:

Verejná elektronická komunikačná služba sprostredkovania prístupu do siete Internet.

 
3. Zmluvné podnienky
Zmluvné podmienky sa nachádzajú vo Všeobecných podmienkach platných pre jednotlivé verejné elektronické komunikačné služby, ktoré boli vydané v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Všeobecné podmienky najdete na nasledovnom odkaze pre firmu 
Ivan Lörinčík - KIKLOP Všeobecné podmienky
sasnet s.r.o.        Všeobecné podmienky
 
4. Štandardné ceny
 
Štandardné ceny s informáciami o poskytovaných službách a všetkých cenových položkách služieb nájdete na nasledujúcom odkaze
 
5. Reklamačný poriadok
Reklamačný poriadok, vrátane podrobností o ponúkaných spôsoboch odškodnenia v prípade uznania reklamácie je obsiahnutý vo
Všeobecnych podnienkach a Reklamačnom poriadku 
 
 
6. Informácie
Informácie o produktoch, faktúrach ako aj službách najdete v sekcii  kontakt 
 
7. Mechanizmy na urovnanie sporov
Mechanizmy na urovnanie sporov nájdete vo všeobecných podmienkach podniku
 
8. Informácie pre účastníkov so zdravotným postihnutím
Spoločnosť Ivan Lörinčík - KIKLOP a sasnet s.r.o. pristupuje rovnako k všetkým skupinám zákazníkov bez rozdielu. 

Zákazníci so zdravotným postihnutím sa na nás môžu obracať s individuálnymi žiadosťami.

9. Dokumenty na stiahnutie 

Ivan Lörinčík - KIKLOP

Všeobecné podmienky

Reklamačný poriadok

Vzor Zmluvy

Identifikačné údaje podniku-kiklop

sasnet s.r.o. 

Všeobecné podmienky

Reklamačný poriadok

Vzor Zmluvy

Identifikačné údaje podniku-sasnet